AMAÇ VE KONUSU

Konya Şeker Karapınar Bulgur Tesisi şirketinin amacı tarımsal üretim tesislerinde ürünleri gıda güvenliğine uygun, sağlıklı koşullarda işleyerek, gıda üretimi gerçekleştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda şirket aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

1- Şirketin başlıca amaç ve konusu, tarım ve hayvancılık ile her türlü üretim, ticaret ve diğer işleri yapmak, konusuyla ilgili sanayi, ticaret, faaliyetlerinde bulunmak, bu alanda kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermayelerine iştirak etmektir.

2- Şirket başlıca büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için yem ve yem bitkileri üretmek, kendi ürettiği bu mamullerin paket  ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.

3- Her türlü bakliyat, hububat, yem ve yem bitkileri, her türlü tarım ve ürünlerinin üretimi,  alımı,  satımı,  ithalatı,  ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak,

4- Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması,  işletilmesi, hayvan yemlerinin alımı,  satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

5- Her türlü tarım, et ve süt hayvancılığı, kanatlı ve hindi hayvancılığı yapmak, bunların ithalat ve ihracatını yapmak,  diğer tarım ve hayvansal ürünleri,  üretim,  alımı, satımı ithalatı ve ihracatını yapmak, kümesler,  üretim çiftlikleri açmak, işletmek, gerektiğinde kiralamak, entegre tesisleri  ve kesimhaneler kurmak. Her türlü, tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi,  alımı, satımı  ithali ve ihracını yapmak, konusuyla ilgili her türlü ihalelere  katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak.

6- Yumurta ve et yönlü damızlık hayvan, yarka ve tavuk üretimi ve her türden kanatlı hayvan üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatı.

7- Yumurta ve et yönlü tüm kanatlı damızlık yumurta, günlük ticari tüm kanatlı civciv ve palaz üretimi yapmak, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

8- Kesim için büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimi, et yönlü canlı kanatlı üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak.

9- Anaç Damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan, yarka, tavuk, hindi ve diğer kanatlıların, damızlık günlük tüm kanatlı civciv ve palazların üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak.

10- Her türlü tohum geliştirme üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.

11- Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işletmek, yetiştirme kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işletmek, kuluçkahaneler, kesimhaneler, ve atık işleme tesisleri kurmak ve işletmek.

Şirketin konusu ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak. Soğuk hava depoları kurmak.

12- Her türlü tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak, tarım ve hayvancılık işletmeleri kurmak, işletmek. Şirketin konusu ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak.

13- Faaliyet konularıyla ilgili olarak her türlü nihai mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı malzeme, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi ile amaç ve konusuyla alakalı faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli diğer bilumum mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi ve malzemelerinin alımı, kullanımı ve gerektiğinde satımı ile ithalatını yapmak.

14- Tarımsal ve hayvansal ilaçlar, mineraller, vitaminler, vitamin premiksleri ve yem katkı maddeleri, organik gübre üretimi, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,

15– Tarım ürünlerinin üretim ve ticaretini yapmak

16– Her türlü karma yem üretim ve ticaretini yapmak

17– Kümes ekipmanlarının, tarımsal ve hayvansal ilaçların, zirai mahsullerin ve bu gruplara girebilen bilumum malların, gerek bayiliğini alarak ve gerekse müstakilen imalatını yaparak alım ve satımını yapmak

18– Sınai, tarımsal ve hayvansal maddelerin ve konusuyla ilgili biyolojik maddelerin ithalat ve ihracatını, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak

19– Yurtiçinde ve yurtdışında tarım ve hayvancılık konularında seminer ve danışmanlık hizmetleri vermek, hizmet içi eğitim çalışmalarında bulunmak

20– Yurtiçinden ve yurtdışından her türlü süt ve besi hayvanlarının alım ve satımını yapmak

21– Tavuk, sofralık yumurta hindi ve hindi yumurtası üretme çiftlikleri ve tesisleri kurmak, işletmek, çalıştırmak

22– Başkalarına ait hayvanlara kreş ve bakım hizmeti vermek

23– Tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü tesisi kurmak ve işletmek

24– Sözleşmeli tarım ve hayvancılık yapmak

25– Gerekli izinleri almak suretiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ait sperma ve embriyo üretimi, alımı, dağıtılması, depolanması, bayilikler oluşturulması, ithalatı, ihracatı, Suni tohumlama ve embriyo transferi uygulamaları ile birlikte konusuyla ilgili hizmetleri vermek, bunun için veteriner istihdam etmek, tarım ve hayvancılık konusunda danışmanlık hizmetleri vermek

26– Gerektiğinde yurtdışından hayvancılık ve ziraat konusuna giren araçlar, motorlu ve motorsuz tarım aletleri, makine, alet ve edevatları ithal etmek ve kullanmak

Haberler & Duyurular